CKDM

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac
Ljudevita Gaja 15
31540 Donji Miholjac

tel: (031) 631-410
fax: (031) 633-228

Partneri i donatori