Obavijest o provedenom postupku natječaja za ravnatelja

 

Odbor Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac, na sjednici održanoj dana 27.09.2016. g. pod točkom 2. dnevnog reda, u postupku odlučivanja temeljem objavljenog javnog natječaja za ravnatelja Društva, a sukladno Statutu Hrvatskog Crvenog križa i Statuta Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac, donio je jednoglasnu Odluku da se za ravnatelja Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac predloži Petriševac Ivan iz Donjeg Miholjca.

Za imenovanje predloženog kandidata traži se suglasnost od Glavnog Odbora Hrvatskog Crvenog križa.

Obrazloženje

Natječaj za ravnatelja GDCK Donji Miholjac objavljen je u Narodnim Novinama broj 82 od 14.09.2016.g.

Na natječaj su pristigle dvije pravovremene i potpune prijave kandidata, i to Petriševac Ivana iz Donjeg Miholjca i Čošić Nenada iz Donjeg Miholjca.

Odbor GDCK Donji Miholjac, zasjedajući u punom sastavu, na temelju priložene dokumentacije i Prijedloga plana razvoja GDCK Donji Miholjac prijavljenih kandidata, jednoglasno odlučio da je kao kandidat za ravnatelja Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac za mandatno razdoblje 01.01.2017.-31.12.2020. godine utvrđen dosadašnji ravnatelj Ivan Petriševac. 

Odluka o imenovanju likvidatora

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO
DONJI MIHOLJAC

Broj: 109-1/2015
Datum: 17.09.2015.

Na sjednici Glavnog odbora Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac, održanoj 17.09.2015. godine u 19,30 sati, pod točkom 1. dnevnog reda donosi jednoglasno

ODLUKU
O IMENOVANJU LIKVIDATORA

Sukladno članku 38. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac, za likvidatora društva imenuje se ravnatelj Društva Petriševac Ivan iz Donjeg Miholjca, I. G. Kovačića 22, OIB: 52380938641
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O tome obavijest:
-Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj, Ispostava Donji Miholjac
-Petriševac Ivan, Donji Miholjac
-arhiva

Predsjednica:
Ljiljana Buljan

Partneri i donatori