Organizacija i ustrojstvo GDCK Donji Miholjac

Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac teritorijalno djeluje na području grada Donjeg Miholjca  te općina Magadenovac, Marijanci, Podravska Moslavina i Viljevo.
 
 GDCK Donji Miholjac ima ustrojstvene oblike bez pravne osobnosti, kako slijedi:
- mjesna društva Crvenog križa
- općinska društva Crvenog križa
- aktive mladih i dobrovoljnih davatelja krvi formirane po mjestu školovanja, rada ili stanovanja;
- posebne ustrojstvene oblike mladih iz svih škola koji djeluju pri GDCK Donji Miholjac
 
  GDCK Donji Miholjac ima ova tijela:
-    Skupštinu,
-    Predsjednika i dva potpredsjednika,
-    Odbor,
-    Nadzorni odbor,
-    Ravnatelja.
 
   Članovi GDCK Donji Miholjac su:
-    poslovno sposobni hrvatski državljani koji imaju stalno prebivalište na području Republike Hrvatske, koji su spremni sudjelovati u radu GDCK Donji Miholjac i plaćati članarinu;
 -    dobrovoljni davatelji krvi bez obveze plaćanja članarine, ukoliko se svoga prava ne odreknu;
 -    učenici, studenti, odnosno mladi građani do 26 godina starosti koji su spremni sudjelovati u radu GDCK Donji Miholjac i plaćati članarinu;
   GDCK Donji Miholjac ima i potporne (pomažuće) i počasne članove.
   Potporni članovi GDCK Donji Miholjac su hrvatski i strani državljani i pravne osobe koje se obvežu pomagati GDCK Donji Miholjac u humanitarnom djelovanju (kroz pokroviteljstvo ili drugi oblik pomoći).
  Počasni članovi GDCK Donji Miholjac su osobe iz javnog života koje su dobrotvornim radom i osobitim zaslugama pridonijele općem razvoju GDCK Donji Miholjac.
 

Partneri i donatori