COMMO - mobilizacija lokalne zajednice

IMG 1540aCOMMO - Mobilizacija zajednice u Sisačko-moslavačkoj

i

Osječko-baranjskoj županiji

 

UniCredit Foundation, privatna neprofitna zaklada u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem pokreće projekt razvoja lokalne zajednice Sisačko-moslavačke i Osječko-baranjske regije.

Projekt je počeo 1. srpnja 2010. te će trajati 24 mjeseca.

 

Ciljevi projekta

Svrha projekta je podržati društveno-ekonomski razvoj Sisačko-moslavačke i Osječko-baranjske regije te pridonijeti procesima socijalnog uključivanja unutar lokalne zajednice.

Specifični su ciljevi:

• smanjiti ranjivost marginaliziranih grupa, kao što su žene, dugotrajno nezaposlene i starije osobe, te pridonijeti njihovoj društvenoj i profesionalnoj integraciji, što poboljšava životne uvjete;

• pružiti psiho-socijalnu podršku ranjivim skupinama (prilagođenu njihovim specifičnim potrebama), osobito starijim osobama;

• promicati i jačati dobrovoljni rad kao oruđe za sudjelovanje i socijalnu uključenost

Integrirani pristup projektu se neće fokusirati na jednu skupinu korisnika ili jedan tip djelovanja, nego će pristupom uključiti širok izbor aktivnosti i skupine korisnika raznolikih potreba. Takav pristup po kojem će se osmišljene aktivnosti provoditi putem mobilizacije zajednice, temelji se na toj zajednici. Ovaj pristup podrazumijeva promicanje sudjelovanja svih članova zajednice i razvoj vještina i resursa već dostupnih na lokalnoj razini, kao i promicanje svijest o lokalnom stanovništvu.

 

Commo Projekt uključuje (sadrži) tri glavne komponente:

1) Ekonomska integracija lokalne zajednice kroz obuku i razvoj poljoprivrede

Ova komponenta projekta sastoji se, s jedne strane, u pružanju izobrazbe u različitim profesionalnim sferama i, s druge, u opskrbi poljoprivrednim materijalima (oprema, alat, sjeme, itd.), podršci i savjetodavnim uslugama za stvaranje prihoda od poljoprivrednih djelatnosti.

Planirana akcija uključuje sljedeće komponente:

• odabir i identifikaciju relevantnih materijala i obuke prema potrebama korisnika;

• nabavu materijala za korisnika koju će koristiti za buduće aktivnosti koje stvaraju prihod ili za potporu susjeda u potrebi, nakon prethodnog dogovora s Crvenim križem;

• organizacija tečajeva u sektorima tržišta identificiranim kao mogući izvori zapošljavanja

 

2) Psihosocijalna i pravna pomoć za najranjivije skupine putem mobilnih jedinica i pomoći u kući

Starije i nemoćne osobe koje žive u ruralnim područjima daleko od urbanih centara su iznimno ranjive zbog otežanog pristupa socijalnim i zdravstvenim uslugama i, često, zbog nedostatka resursa i obiteljske podrške.

Zato će usluge mobilnih jedinica i «pomoći u kući» poboljšati životne uvjete korisnika: od rješavanja administrativnih problema i malih popravaka u kući do psihološke i zdravstvene potpore.

Planirana akcija uključuje sljedeće komponente:

• utvrđivanje korisnika za psiho-socijalnu pomoć;

• organizacija i pružanje pomoći u kući za starije osobe;

• organizacija i pružanje psiho-socijalne pomoći za starije i nemoćne, pružanjem informacija i besplatne pravne pomoći te savjetovanjem za marginalizirane skupine;

 

3) Edukacija i djelovanje u zajednici

Ovoj komponenti je cilj s jedne strane povećati broj i doprinos volontera i promicanje međusobne pomoći u zajednici i, s druge strane, u definiranju nekih socijalnih i edukativnih programa usmjerenih na mlade ljude u ugroženim područjima, u prilog međusobne razmjene i stvaranja kulture tolerancije i zajedničkog djelovanja.

Aktivnosti koje pripadaju u ove komponente uključuju:

• regrutiranje volontera u lokalnoj zajednici;

• volonterski treninzi;

• organizacija obrazovnih i društvenih aktivnosti za mlade s naglaskom na teme nenasilja i suradnje.

 

Stručno osposobljavanje za njegovateljice

DSC02
U studenom 2010. g. započelo je stručno osposobljavanje za njegovateljice. Osposobljavanje se provelo s 12 osoba koje je osigurao Crveni križ na temelju popisa zainteresiranih kandidatkinja za ovu edukaciju.

Edukacija se provodila tijekom 140 sati u prostoru Crvenog križa. Nakon teoretskog dijela korisnice su upućene na praktični dio koji je završen u ožujku. Polaznice su pristupile ispitu koji je održan 07. ožujka 2011. g. u prostorijama Crvenog križa Donji Miholjac. Sve polaznice uspješno su završile osposobljavanje. Nakon evaluacije pismenih ispita i dnevnika praktične nastave, 14. ožujka 2011. g. održana je svečanost dodjele priznanja polaznicama na temelju kojega im je osposobljavanje upisano u radnu knjižicu. Korisnicama smo pružili pomoć oko sastavljanja zamolbi za posao.

Sedam polaznica osposobljavanja u ugovornom je odnosu s GDCK Donji Miholjac, te kroz program Pomoći u kući i program javnih radova obilazi korisnike u njihovim domovima i pomaže im u obavljanju kućanskih poslova, dostavi namirnica i lijekova te pružanjem ostalih usluga prema individualnim potrebama. Jednoj od polaznica osposobljavanja (Milanki Kolar) odobreno je obavljanje udomiteljske djelatnosti u svom domu. Udomljena osoba također je jedan od korisnika projekta kojeg je gđa. Kolar upoznala kroz obavljanje praktičnog dijela osposobljavanja.

Tečaj krojenja i šivanja

DSC04048Krajem travnja 2011. godine počelo je provođenje tečaja krojenja i šivanja u suradnji s učilištem «Magistra» iz Zagreba. Poduka se provodila s 10 žena koje su po završetku obuke primile potvrdu učilišta «Magistra». Radi lakšeg rada polaznice su bile podijeljene u dvije grupe, jedna je grupa radila u prostorijama Crvenog križa u Donjem Miholjcu, a druga u prostorijama kreativne udruge žena «Zlatne ruke» u Magadenovcu. U Magadenovcu je tečaj uz pet stalnih polaznica pratilo još pet članica udruge «Zlatne ruke» koje su dolazile povremeno kako bi proširile svoja znanja. Dio materijala za provedbu poduke kupljen je iz sredstava projekta, a dio (za grupu koja je radila u Magadenovcu) donirala je Općina Magadenovac. U sklopu poduke polaznice su izrađivale različite predmete praktične uporabne vrijednosti koji su se podijelili ekonomski najugroženijim korisnicima servisnih usluga (posteljina, jastučići za stolice, popravak odjeće).

Jedna od polaznica poduke, zahvaljujući novostečenim vještinama, zaposlila se pred kraj tečaja u lokalnoj tvornici obuće «Midal».

Tečaj računalnog opismenjavanja i pisanja životopisa

DSC04090U drugoj polovici svibnja 2011. godine počelo je provođenje tečaja računalnog opismenjavanja u suradnji s obrtom za informatičku djelatnost «Ski» iz Donjeg Miholjca i Društvom invalida Donji Miholjac. Tečaj se provodio u sklopu psihosocijalne i pravne pomoći za najranjivije skupine. Pomoću treninga, osobe su se poticale na aktivno sudjelovanje u životu zajednice te na jačanje samopouzdanja usvajanjem novih vještina i sadržaja.

Prvi dio edukacije (treninga), na kojem su se učile osnove rada na računalu, proveo se u prostorijama Društva invalida. Prisustvovalo je 10 polaznika, od kojih su 4 bile nezaposlene osobe, 2 osobe s invaliditetom i 4 osobe starije životne dobi. Voditelj treninga bio je Igor Kiš, web dizajner (i vlasnik obrta) iz Donjeg Miholjca s velikim iskustvom u provođenju ovakvih i sličnih edukacija.

Drugi dio treninga činile su radionice pisanja životopisa koje su se provodile s manjim grupama polaznika na različitim lokacijama (dio u Donjem Miholjcu, a dio po okolnim mjestima). Drugi dio treninga, na kojem su prisutni osim pisanja životopisa također dobili informaciju o mogućnostima traženja zaposlenja putem interneta (na web stranicama HZZ-a, portalu moj posao i sl.) prošlo je ukupno 40 osoba. Voditelj treninga bio je Dinko Petriševac, profesor hrvatskog jezika i književnosti.

Stručno osposobljavanje za dadilje

IMG 1450
U prosincu 2011. godine započelo je provođenje stručnog osposobljavanja za dadilje. Provedbu edukacije izvršila je ustanova za obrazovanje odraslih «Magistra» iz Zagreba. Na osposobljavanju je sudjelovalo 12 osoba, a potreban je broj osoba osiguralo Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac na temelju popisa zainteresiranih kandidatkinja za ovu edukaciju.

Teoretski dio edukacije provodio se tijekom 100 sati u prostoru Crvenog križa Donji Miholjac. Nakon teoretskog dijela, korisnice su upućene na praktični dio edukacije u trajanju od 160 sati koji je započeo u siječnju 2012.g., te su nakon obavljene prakse stekle uvjete za polaganje ispita. Nakon uspješno položenog ispita, polaznice su osposobljavanja za dadilje 24. travnja 2012. godine u prostoru Crvenog križa Donji Miholjac svečano primile Uvjerenje na temelju kojega su osposobljavanje za dadilje upisale u radnu knjižicu.

Ovim stručnim osposobljavanjem dobili smo prve educirane dadilje na tržištu rada za područje Donjeg Miholjca i okolice. Ujedno je pružena prilika ženama da steknu novo zanimanje, a time i preduvjete za lakše zapošljavanje na tržištu rada.

Stručno osposobljavanje za građevinska i strojarska zanimanja

DSC04506U ožujku 2012. godine započelo je provođenje stručnog osposobljavanja za građevinska i strojarska zanimanja. Edukaciji je prisustvovalo 7 osoba (2 rukovatelja motornom pilom, 2 zidara, 1 tesar, 1 armirač i 1 ličilac). Teoretski dio edukacije (zaštita na radu te tehnologija pojedinog zanimanja) provodio se u prostoru Crvenog križa Donji Miholjac, a nakon završetka teoretskog dijela korisnici su usmjereni na praktičnu nastavu koja je započela 19. ožujka 2012. godine. Korisnici su pristupili ispitu iz teoretskog dijela 16. ožujka 2012., te su prema uspješno dobivenim rezultatima ispita, nakon obavljenog praktičnog dijela i ispunjavanja dnevnika prakse, stekli uvjete za dobivanje Uvjerenja na temelju kojega su osposobljavanje iz pojedinog zanimanja upisali u radnu knjižicu. Svečano preuzimanje Uvjerenja održalo se u prostoru Crvenog križa Donji Miholjac 20. travnja 2012. godine. Ovim stručnim osposobljavanjem stvoren je novi educirani kadar u zanimanjima zidara, tesara, armirača, ličioca i rukovatelja motornom pilom na području Donjeg Miholjca i okolice. Polaznicima je dana prilika za stjecanje novih zanimanja, a posebno je naglasiti uključenu edukaciju iz zaštite na radu u pojedinom osposobljavanju čime su polaznici stekli nužna znanja i vještine u očuvanju vlastitog zdravlja, kao i sigurnosti drugih kolega. Također, ovim je osposobljavanjem polaznicima pružena prilika za brže i lakše zapošljavanje na tržištu rada zbog proširenja njihovih poslovnih mogućnosti.

Tečaj šivanja u 2012. godini

IMG 151317. svibnja 2012. godine započeo je tečaj šivanja u prostorima Crvenog križa Donji Miholjac kojem prisustvuju 11 polaznica. Potreban broj polaznica osigurao je Crveni križ Donji Miholjac prema zainteresiranosti kandidatkinja za tečaj. Polaznice će do kraja lipnja tri puta tjedno dolaziti na educiranje u osnovama šivanja i krojenja te će po završetku programa dobiti uvjerenje Crvenog križa o završenom tečaju. Tijekom srpnja 2012. godine voditeljica će tečaja nastaviti konzultacije prema potrebama polaznica tečaja. Budući da će tijekom tečaja koristiti šivaće mašine u vlasništvu Crvenog križa Donji Miholjac, a koje su osigurane iz COMMO projekta prilikom prošlog tečaj krojenja i šivanja, pristupnice će tečaja izraditi tekstilne uratke za potrebe Crvenog križa Donji Miholjac.

Opismenjavanje osoba bez osnovnoškolskog obrazovanja

U studenom 2011. godine započelo je opismenjavanje osoba bez osnovnog obrazovanja uz pomoć stručnog suradnika, profesora hrvatskog jezika i književnosti Dinka Petriševca. Opismenjavanje se provodilo od 09. 11. 2011. do 30. 12. 2011. u trajanju od 120 sati. Sudjelovalo je 8 osoba, većinom romske pripadnosti. Od njih, 2 osobe nema nikakvog obrazovanja, a 6 ih je prekinulo školovanje prije završetka osnovnog obrazovanja. Najosjetljivije skupine u hrvatskom društvu su osobe sa samo osnovnoškolskim obrazovanjem ili nezavršenom osnovnom školom, osobe iznad 65 godina, žene te nezaposleni mladi. U riziku od socijalne isključenosti u Hrvatskoj su osobe s invaliditetom, dugotrajno nezaposleni, različiti obiteljski oblici – jednoroditeljske i velike obitelji te manjinske etničke skupine, osobito Romi. Aktivnosti u sklopu psihosocijalne pomoći usmjerene su pružanju potpore upravo ovim skupinama. Programom opismenjavanja obuhvaćene su osobe bez osnovnih predznanja potrebnih za aktivno sudjelovanje u društvenom životu. Individualizirani pristup predavanja svakom od polaznika omogućio je usvajanje upravo onih vještina koje su im potrebne za kvalitetniji život.

Aktivnosti poljoprivrednog osnaživanja

IMG 1366U provođenju aktivnosti osnaživanja osoba za bavljenje poljoprivredom u sklopu COMMO projekta na području Donjeg Miholjca i okolnih manjih mjesta, Crvenom križu Donji Miholjac pomažu stručne osobe – diplomirani agronom Stjepan Petrović i diplomirani agronom Dragutin Jagorinac. Oni obilaze i nadgledaju korisnike programa koji su uključeni u aktivnosti poljoprivrednog osnaživanja te im pomažu svojim savjetima i iskustvom. Također, nadgledaju i vode evidenciju upotrebe poljoprivrednih strojeva i alata (rasipač gnojiva, motokultivator, freza, plug, motorna pila) koje smo nabavili iz sredstava COMMO projekta, a kojima se služe korisnici projekta.

Aktivnosti u poljoprivrednom osnaživanju proširene su savjetovanjem u stočarskoj i peradarskoj proizvodnji, ratarskoj proizvodnji te u povrtlarstvu koje je proveo Ogar commerce iz Donjeg Miholjca, a koje su se bazirale na savjetovanjima primarno vezanim uz sjetvu i žetvu polja, pripremanje tla za sjetvu, pripremanje gnojidbe za sjetvu i kasniju prihranu, odabir sjemena, a sve radi kvalitetnijeg uzgoja te ostvarenja većih prinosa, kako u ratarstvu, tako i u peradarstvu i stočarstvu.

Tečaj izrade tradicionalnih rukotvorina

IMG 164804. lipnja 2012. godine započelo je provođenje tečaja izrade tradicionalnih rukotvorina u vodstvu Mirjane Kovačić, predsjednice udruge ''Zlatne ruke'', u sklopu COMMO projekta. Provođenje se tečaja odvodi u prostorijama udruge ''Zlatne ruke'' u Magadenovcu i u prostorijama GDCK Donji Miholjac. Polaznike tečaja osiguralo je GDCK Donji Miholjac u suradnji s udrugom ''Zlatne ruke''. Završetak je planiran do kraja lipnja 2012., dok će voditeljica tečaja održavati konzultativne individualizirane susrete s polaznicama prema njihovim potrebama u srpnju i kolovozu 2012. godine.

Tečaj će trajati 35 sati, a prema planu i programu uključuje osnove izrađivanja zlatoveza, štikanje, toledo, rišelje, šliganje i rojtanje.

U cilju je ovoga tečaja prenijeti znanje izrade tradicionalnih ručnih radova kako bi se običajna razina života Slavonije nastavila i u mlađim generacijama.

Opismenjavanje odraslih osoba u 2012. godini

01. lipnja 2012. godine započelo je opismenjavanje odraslih osoba bez završenog osnovnoškolskog obrazovanja ili potpuno nepismenih osoba. Opismenjavanje se provodi prema planu i programu opsimenjavanja za odrasle osobe, u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac, u vođenju Bojane Dolančić, prof. hrvatskog jezika i književnosti i povijesti, a u sklopu COMMO projekta. Opismenjavanje polaze uglavnom pripadnici romske manjine. Polaznike opismenjavanja prikupilo je GDCK Donji Miholjac u suradnji s HZZ-om Donji Miholjac, a prema zainteresiranosti i potrebama polaznika. Završetak opismenjavanja planira se za 30. lipnja 2012. godine, dok će izvršiteljica opismenjavanja Bojana Dolančić i tijekom srpnja i kolovoza 2012. godine voditi konzultativne individualizirane susrete s polaznicima opismenjavanja, a u skladu s njihovim potrebama.

Partneri i donatori