Dnevni boravak i pomoć u kući za starije osobe

Korisnicima se pružaju usluge osnovne zdravstvene skrbiProgram „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama" provodi se na području Donjeg Miholjca od lipnja 2007. godine kao Program Vlade Republike Hrvatske za čiju provedbu je u početku bilo nadležno Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, a danas spada pod nadležnost Ministarstva socijalne politike i mladih.

Program je u svibnju 2008.godine proširen na općine Viljevo, Podravska Moslavnina, Marijanci i Magadenovac. Usluge koje su prema ovom Programu dostupne, pružaju se starijim građanima besplatno, a usmjerene su na šest glavnih područja: dostava namirnica, kućni poslovi i uređenje okućnice, osobna higijena i osnovna zdravstvena skrb, psihosocijalna podrška, posredovanje u ostvarivanju prava te organiziranje sadržaja i aktivnosti u dnevnom boravku. Usluge su prilagođene uočenim potrebama starijih osoba, a osobito potrebi za pomoći u prevladavanju usamljenosti i socijalne isključenosti.

Prednost koju nudi ovaj Program je pružanje mogućnosti starijim osobama za što dužim ostankom u vlastitom domu i njegova prilagođenost potrebama korisnika.

Tim Programa sastoji se od: voditeljice programa, 8 gerontodomaćica, medicinske sestre i 2 pomoćna radnika te domaćice i spremačice dnevnog boravka.

Članovi tima pomoći u kući svakodnevno obilaze korisnike te im pružaju usluge. U dnevnom boravku korisnicima se pružaju razni sadržaji i aktivnosti u kojima oni mogu sudjelovati te na taj način upotpuniti i obogatiti svoje vrijeme. Korisnik dnevnog boravka ne mora biti ujedno i korisnik pomoći u kući, a osobe mlađe od 65 godina mogu sudjelovati kao volonteri. Prema ponuđenom rasporedu korisnici mogu svakodnevno sudjelovati u aktivnostima kao što su:

• radionice i tematska predavanja

• društvene igre i rekreacija

• razgovori i druženje

• posjeti i sudjelovanje na kulturno-umjetničkim događanjima

• organizacija izleta

• pjevačka i dramsko-recitacijska skupina i drugo.

Osobe koje se žele uključiti u Program „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama" mogu to učiniti putem telefona 031/631-410 ili osobno - dolaskom u prostorije Crvenog križa na adresi Ljudevita Gaja 15, Donji Miholjac.

Pomoć u kući starijim osobama

Od lipnja 2014. godine Gradsko društvo Crvenog križa D. Miholjac u okviru usluga pomoć u kući provodi sljedeće aktivnosti:

 - obavljanje kućnih poslova u kući korisnika (nabava namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrijeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština)

- održavanje osobne higijene u kući korisnika (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba, zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba)

- uređenje okućnice i tehnički poslovi u kući korisnika (cijepanje drva, košnju trave uže okućnice, čišćenje snijega i obavljanje sitnih popravaka u kući koji ne zahtjevaju specifična stručna znanja)

Programom se skrbi o starijih osobama, prioritetno onima koji žive u samačkim domaćinstvima i koji u blizini nemaju dijete ili skrbnika, osobama teže narušenog zdravstvenog stanja i niskog socio-ekonomskog statusa, osobama u riziku od socijalne isključenosti i siromaštva.

Uvjeti za priznavanje prava na pomoć u kući su da:

osoba nema mogućnosti da joj pomoć osiguraju roditelj, bračni drug i djeca

osoba nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju

na području prebivališta osobe moguće je osigurati takvu pomoć pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi

osoba nije otuđila nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti u posljednjih godinu dana od dana podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na socijalnu uslugu ili dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti

prihod samca ili prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 1500 kuna (300 posto osnovice).

Ako prihod samca ili prihod po članu kućanstva prelazi iznos od 1500 kuna (300 posto osnovice), a nije veći od 2000 kuna (400 posto osnovice), korisniku koji ispunjava gore navedene uvjete priznaje se pravo na 50 posto cijene troškova usluge pomoći u kući.

 

Svi zainteresirani za usluge pomoći u kući mogu se obratiti na telefon 031/631-410 ili osobno u Crveni križ D. Miholjac, Lj.Gaja 15.

Partneri i donatori