Solidarnost na djelu

 

solidarnost
 

U četvrtak, 9. listopada 2014. održana je u Donjem Miholjcu 42. sabirna akcija Solidarnost na djelu. U akciji su sudjelovali učenici osnovne i srednje škole iz Donjeg Miholjca, te volonteri i zaposlenici Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac. Prikupljen je iznos od 8.337,00 kuna.

U Rakitovici je akcija Solidarnosti održana u nedjelju, 12. listopada. Prikupljeno je ukupno 1.385,50 kuna.

Prikupljeni novac raspodijelit će se za školske kuhinje, za socijalni program društva, za poplavljena područja i za socijalne programe HCK.

Prevencija socijalne isključenosti

Od 01.11.2014. započela je provedba projekta Prevencija socijalne isključenosti starijih osoba u Donjem Miholjcu iz sredstava Ministarstva socijalne politike i mladih.

Kroz projekt se obavlja prijevoz starijih osoba u zdravstvene i ostale javne ustanove kao i informirnje u uvjetima zaključenja i raskidanja te pravnim učincima ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju u svrhu sprečavanja njihove zloupotrebe.

Prijevoz u bolničke centre u Osijeku i Našicama obavljati će se dva puta tjedno (ponedjeljkom i srijedom) uz prethodnu najavu putem telefona 631-410.

Puna školska torba

Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac provodi od kolovoza projekt "Puna školska torba" iz sredstava Ministarstva socijalne politike i mladih.

Projekt je prijavljen na Poziv za prijavu projekata usmjerenih borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2015.g. u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Donji Miholjac.

Dobivenim sredstvima financirat će se nabavka dijela školskog pribora za djecu iz ugroženih obitelji. Projektom je obuhvaćeno ukupno 130 djece s  područja grada Donjeg Miholjca i općina Viljevo, Podravska Moslavina, Magadenovac i Marijanci.

Započela podjela školskog pribora

Početak je nove školske godine, što znači da se treba dobro opremiti za nastavu. U prostorijama Crvenog križa započela je podjela kompleta školskog pribora nabavljenih u sklopu projekta "Puna školska torba" kojeg financira Ministarstvo socijalne politike i mladih a provodi Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb.

Komleti sadrže školsku torbu prilagođenu uzrastu pojedinog djeteta, pernicu, bilježnice te dio likovnog i tehničkog pribora.

puna kolska torba

Školski obrok

Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac provodi od rujna projekt "Školski obrok" iz sredstava Ministarstva socijalne politike i mladih.

Projekt je prijavljen na Poziv za prijavu projekata usmjerenih borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2015.g. u partnerstvu s OŠ "August Harambašić" Donji Miholjac, OŠ Hrvatski sokol Podgajci Podravski, OŠ Ante Starčevića Viljevo i OŠ "Matija Gubec" Magadenovac.
Dobivenim sredstvima financirat će se prehrana djece iz ugroženih obitelji u školskim kuhinjama.

Projektom je obuhvaćeno trenutno 90 djece s  područja grada Donjeg Miholjca i općina Viljevo, Podravska Moslavina, Magadenovac i Marijanci. Očekujemo da će se ovaj broj s vremenom povećavati.

Humanitarni paket za Slavoniju 1

fead1

fead2

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek nositelj je projekta „Humanitarni paket za Slavoniju 1“ u vrijednosti od 8,3 milijuna kuna koji je odobren od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u sklopu Fonda europske pomoći za najugroženije (FEAD).  Razdoblje provedbe projekta je jedna godina, 30. rujan 2016. – 29. rujan 2017.

Uz nositelja na projektu sudjeluje još 11 partnera društava Crvenog križa među kojima je i GDCK Donji Miholjac, a koji će direktno provoditi aktivnosti projekta te 5 društava koja formalno nisu partneri, ali će se aktivnosti provoditi na njihovim područjima. Projekt obuhvaća četiri županije; Osječko-baranjsku, Požeško-slavonsku, Virovitičko-podravsku i Bjelovarsko-bilogorsku. Temeljni cilj projekta je podjelom paketa hrane i higijenskih potrepština pomoći siromašnim osobama ili osobama u riziku od siromaštva.

Korisnici obuhvaćeni projektom podijeljeni su u pet kategorija sa sljedećim pravom prvenstva:

  1. Samci i kućanstva primatelji zajamčene minimalne naknade (nadalje: ZMN), kojima je pravo utvrđeno rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb (nadalje: CZSS). 
  2. Osobe starije od 65 godina u samačkom ili u dvočlanom kućanstvu s prosječnim mjesečnim primanjem  do 1.500 kn, odnosno do 2.000 kn za dvočlano kućanstvo.
  3. Samohrani roditelji s ukupnim primanjima kućanstva nižim od iznosa bruto minimalne plaće u RH od 3.120 kuna.
  4. Obitelji s 3 i više djece s mjesečnim primanjima ukupno nižim od 5.705 kuna kao iznosa prosječne neto plaće za svibanj 2016. g, prema DZS.
  5. Iznimno, samci ili obitelji s jednim ili više zaposlenih od kojih nitko nije dobio plaću u razdoblju dužem od 4 mjeseci

Korisnici projekta podijeljeni su u tri dobne skupine; 0-4 godina, 5-14 godina i 15 i više godina, te su i paketi prilagođeni njihovim potrebama.  Podjelom paketa hrane obuhvatit će se 20.123 korisnika kojima će se paketi hrane dijeliti 3 puta u godini dana dok će podjelom higijenskih paketa biti obuhvaćeno 21.072 korisnika kroz jednokratnu podjelu.

Na području koje pokriva GDCK Donji Miholjac planirana je podjela paketa za 730 korisnika, od kojih većinu čine primatelji ZMN.

Kroz projekt će se također pokrenuti i kampanja za podizanje svijesti građana o sprječavanju bacanja hrane i doniranju hrane u svrhu prikupljanja dodatnih paketa za najugroženije među korisnicima.

 

Partneri i donatori