Pravila nabave

Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16) kao javni naručitelji definirani su subjekti koji:

  1. imaju pravnu osobnost
  2. osnovani su posebno u svrhu zadovoljavanja potreba u općem interesu, koje nemaju industrijski ili trgovački značaj, i
  3. u iznosu većem od 50 % financira ih javni naručitelj ili su podložna upravljačkom nadzoru od strane javnog naručitelja ili je više od polovine članova njihovih upravnih, upravljačkih ili nadzornih tijela imenovao javni naručitelj.

Slijedom toga, a obzirom da nije ispunjen uvjet u pogledu financiranja, Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac nije obveznik Zakona o javnoj nabavi, te u pogledu nabavke roba i usluga primjenjuje opća pravila za neobveznike javne nabave koja su dostupna na poveznici.

Podijeli: