COMMO – mobilizacija lokalne zajednice

IMG 1540aCOMMO – Mobilizacija zajednice u Sisačko-moslavačkoj

i

Osječko-baranjskoj županiji

 

UniCredit Foundation, privatna neprofitna zaklada u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem pokreće projekt razvoja lokalne zajednice Sisačko-moslavačke i Osječko-baranjske regije.

Projekt je počeo 1. srpnja 2010. te će trajati 24 mjeseca.

 

Ciljevi projekta

Svrha projekta je podržati društveno-ekonomski razvoj Sisačko-moslavačke i Osječko-baranjske regije te pridonijeti procesima socijalnog uključivanja unutar lokalne zajednice.

Specifični su ciljevi:

• smanjiti ranjivost marginaliziranih grupa, kao što su žene, dugotrajno nezaposlene i starije osobe, te pridonijeti njihovoj društvenoj i profesionalnoj integraciji, što poboljšava životne uvjete;

• pružiti psiho-socijalnu podršku ranjivim skupinama (prilagođenu njihovim specifičnim potrebama), osobito starijim osobama;

• promicati i jačati dobrovoljni rad kao oruđe za sudjelovanje i socijalnu uključenost

Integrirani pristup projektu se neće fokusirati na jednu skupinu korisnika ili jedan tip djelovanja, nego će pristupom uključiti širok izbor aktivnosti i skupine korisnika raznolikih potreba. Takav pristup po kojem će se osmišljene aktivnosti provoditi putem mobilizacije zajednice, temelji se na toj zajednici. Ovaj pristup podrazumijeva promicanje sudjelovanja svih članova zajednice i razvoj vještina i resursa već dostupnih na lokalnoj razini, kao i promicanje svijest o lokalnom stanovništvu.

 

Commo Projekt uključuje (sadrži) tri glavne komponente:

1) Ekonomska integracija lokalne zajednice kroz obuku i razvoj poljoprivrede

Ova komponenta projekta sastoji se, s jedne strane, u pružanju izobrazbe u različitim profesionalnim sferama i, s druge, u opskrbi poljoprivrednim materijalima (oprema, alat, sjeme, itd.), podršci i savjetodavnim uslugama za stvaranje prihoda od poljoprivrednih djelatnosti.

Planirana akcija uključuje sljedeće komponente:

• odabir i identifikaciju relevantnih materijala i obuke prema potrebama korisnika;

• nabavu materijala za korisnika koju će koristiti za buduće aktivnosti koje stvaraju prihod ili za potporu susjeda u potrebi, nakon prethodnog dogovora s Crvenim križem;

• organizacija tečajeva u sektorima tržišta identificiranim kao mogući izvori zapošljavanja

 

2) Psihosocijalna i pravna pomoć za najranjivije skupine putem mobilnih jedinica i pomoći u kući

Starije i nemoćne osobe koje žive u ruralnim područjima daleko od urbanih centara su iznimno ranjive zbog otežanog pristupa socijalnim i zdravstvenim uslugama i, često, zbog nedostatka resursa i obiteljske podrške.

Zato će usluge mobilnih jedinica i «pomoći u kući» poboljšati životne uvjete korisnika: od rješavanja administrativnih problema i malih popravaka u kući do psihološke i zdravstvene potpore.

Planirana akcija uključuje sljedeće komponente:

• utvrđivanje korisnika za psiho-socijalnu pomoć;

• organizacija i pružanje pomoći u kući za starije osobe;

• organizacija i pružanje psiho-socijalne pomoći za starije i nemoćne, pružanjem informacija i besplatne pravne pomoći te savjetovanjem za marginalizirane skupine;

 

3) Edukacija i djelovanje u zajednici

Ovoj komponenti je cilj s jedne strane povećati broj i doprinos volontera i promicanje međusobne pomoći u zajednici i, s druge strane, u definiranju nekih socijalnih i edukativnih programa usmjerenih na mlade ljude u ugroženim područjima, u prilog međusobne razmjene i stvaranja kulture tolerancije i zajedničkog djelovanja.

Aktivnosti koje pripadaju u ove komponente uključuju:

• regrutiranje volontera u lokalnoj zajednici;

• volonterski treninzi;

• organizacija obrazovnih i društvenih aktivnosti za mlade s naglaskom na teme nenasilja i suradnje.

 

Podijeli:


Accessibility Toolbar