NABAVA

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 120/2016 – dalje u tekstu: ZJN 2016)

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 objavljujemo da Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac, Lj. Gaja 15, Donji Miholjac kao javni naručitelj, ne smije sklapati Okvirne sporazume odnosno Ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 76. ZJN 2016 sa sljedećim gospodarskim subjektom:

 

1.    King proizvodnja i prodaja, P. Preradovića 29, Donji Miholjac

PRAVILA NABAVE

PLAN NABAVE 2022.