NABAVA

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 120/2016 – dalje u tekstu: ZJN 2016)

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 objavljujemo da Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac, Lj. Gaja 15, Donji Miholjac kao javni naručitelj, ne smije sklapati Okvirne sporazume odnosno Ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 76. ZJN 2016 sa sljedećim gospodarskim subjektom:

 

1.    King proizvodnja i prodaja, P. Preradovića 29, Donji Miholjac

PRAVILA NABAVE

Izmijenjena verzija (3) plana javne nabave 2024

Izmijenjena verzija (2) plana javne nabave 2024.g.

Plan nabave 2024

Druga izmjena Plana nabave 31.10.2023.

Prva izmjena Plana nabave 10.03.2023.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave - strojno čitljivi dokument

Registar ugovora ažuriran 31.10.2023.

PLAN NABAVE 2023.

Registar ugovora

PLAN NABAVE 2022.

IZMJENA PLAN NABAVE 2022.

PLAN NABAVE 2023.

Registar ugovora

Accessibility Toolbar