Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Donji Miholjac na programu Pomoć u kući za radno mjesto Gerontodomaćica

U skladu s ovlastima iz čl. 42. i čl. 43. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac ravnateljica Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac objavljuje:

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Donji Miholjac na programu Pomoć u kući  za radno mjesto

Gerontodomaćica

Broj traženih osoba: 1

Vrsta zaposlenja: zapošljavanje na određeno vrijeme, do povratka radnice s roditeljskog dopusta
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Mjesto rada: područje Grada Donjeg Miholjca i okolnih općina
Očekivano vrijeme početka rada: 01.05.2024.

Opis poslova:

  • obavljanje kućanskih poslova u kućanstvu korisnika
  • održavanje osobne higijene korisnika (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.)
  • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

  • najmanje završena osnovna škola
  • vozačka dozvola B kategorije

Kandidati koji se javljaju na Javni natječaj dužni su priložiti:

  • Životopis,
  • Zamolbu
  • Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti, ne starije od 6 mjeseci

Osobe koje se prijavljuju na Javni natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:
Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac, Ljudevita Gaja 15, 31540 Donji Miholjac, putem pošte ili osobno, u roku od 10 dana od dana objave natječaja  s naznakom:„Za natječaj“.

Natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac –www.ckdm.hr.


Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Odluka o odabiru kandidata biti će objavljena na web stranici poslodavca –www.ckdm.hr.

KLASA: 112-02/24-05/1
URBROJ: 2158-5-1/05-24-08
U Donjem Miholjcu, 16.04.2024.g.

Za Hrvatski Crveni križ
Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac
Mihaela Šimunović, ravnateljica

Podijeli:


Accessibility Toolbar