Pomoć u kući starijim osobama

Od lipnja 2014. godine Gradsko društvo Crvenog križa D. Miholjac u okviru usluga pomoć u kući provodi sljedeće aktivnosti:

obavljanje kućnih poslova u kući korisnika (nabava namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrijeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština)

održavanje osobne higijene u kući korisnika (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba, zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba)

uređenje okućnice i tehnički poslovi u kući korisnika (cijepanje drva, košnju trave uže okućnice, čišćenje snijega i obavljanje sitnih popravaka u kući koji ne zahtjevaju specifična stručna znanja)

Programom se skrbi o starijih osobama, prioritetno onima koji žive u samačkim domaćinstvima i koji u blizini nemaju dijete ili skrbnika, osobama teže narušenog zdravstvenog stanja i niskog socio-ekonomskog statusa, osobama u riziku od socijalne isključenosti i siromaštva.

Uvjeti za priznavanje prava na pomoć u kući su da:

osoba nema mogućnosti da joj pomoć osiguraju roditelj, bračni drug i djeca

osoba nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju

na području prebivališta osobe moguće je osigurati takvu pomoć pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi

osoba nije otuđila nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti u posljednjih godinu dana od dana podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na socijalnu uslugu ili dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti

prihod samca ili prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 1500 kuna (300 posto osnovice).

Ako prihod samca ili prihod po članu kućanstva prelazi iznos od 1500 kuna (300 posto osnovice), a nije veći od 2000 kuna (400 posto osnovice), korisniku koji ispunjava gore navedene uvjete priznaje se pravo na 50 posto cijene troškova usluge pomoći u kući.

Svi zainteresirani za usluge pomoći u kući mogu se obratiti na telefon 031/631-410 ili osobno u Crveni križ D. Miholjac, Lj.Gaja 15.

Podijeli:


Accessibility Toolbar