POSTUPCI NABAVE

nabava Paketa za osobnu higijenu za projekt Zaželi

Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave pripremljenih obroka 12.02.2024.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave pripremljenih obroka 12.02.2024.

Pojašnjenja uz poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave obroka 07.02.2024.

Odluka o pokretanju postupka jednostavne nabave 22.01.2024. strojno čitljivi dokument

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave strojno čitljivi dokument

Odluka o početku postupka bagatelne nabave 24. 01.2023.

Zapisnik o pregledu prijava 02.02.2023.

Odluka o početku postupka bagatelne nabave 24. 01.2023.

Odluka o odabiru ponude 02.01.2023.

Zapisnik o pregledu ponuda 02.01.2023.

Odluka o početku bagatelne nabave 22.12.2022.

Accessibility Toolbar