Grad Donji Miholjac potpisao je dana 30.05.2018. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Žene zajedno – za bolju budućnost naše zajednice“ vrijedan 5.922.992.00 kuna. Projekt u 100%-nom iznosu financira EU sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru otvorenog Poziva za dodjelu EU bespovratnih sredstava „Zaželi-Program zapošljavanja žena“. Projekt će se provoditi ukupno 30 mjeseci. Provedbom projekta omogućit će se zapošljavanje 40 nezaposlenih žena s područja Grada Donjeg Miholjca, Općine Magadenovac i Općine Marijanci. Novozaposlene žene će pružiti podršku i pomoć u kući za 160 korisnika, a riječ je o starijim osobama, osobama s invaliditetom te bolesnim i nemoćnim osobama. Ciljanoj će se skupini nezaposlenih žena omogućiti i dodatno obrazovanje, odnosno osposobljavanje kako bi stekle znanja i vještine kojima će biti konkurentnije na tržištu rada, kao i nabavka bicikla za svakodnevne aktivnosti u pružanju pomoći. Cilj projekta je ublažiti posljedice nezaposlenosti i doprinijeti smanjenju rizika od siromaštva 40 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 160 krajnjih korisnika. Nositelj projekta je Grad Donji Miholjac, a partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek, Centar za socijalnu skrb Donji Miholjac, Općina Magadenovac, Općina Marijanci, DUGA Društvo za…
Srijeda, 09 Siječanj 2019 08:45

Zajedno za društvo jednakih mogućnosti

Napisao
Gradsko društvo Crvenog križa Osijek (GDCK Osijek) nositelj je projekta „Zajedno za društvo jednakih mogućnosti“ u vrijednosti od 5.065.949,00 kuna koji je odobren od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (MDOMSP) u sklopu Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).  Razdoblje provedbe projekta je jedna godina, od 29. lipnja 2018. do 28. lipnja 2019. godine.Uz nositelja na projektu sudjeluje još 7 partnerskih društava Crvenog križa (ODCK Darda, GDCK Donji Miholjac, GDCK Đakovo, GDCK Našice, GDCK Orahovica, GDCK Pakrac i GDCK Požega) koji će direktno provoditi aktivnosti projekta na području koje obuhvaća Osječko-baranjsku, Požeško-slavonsku i Virovitičko-podravsku županiju. Temeljni cilj projekta je podjelom paketa hrane i higijenskih potrepština pomoći siromašnim osobama ili osobama u riziku od siromaštva. Korisnici obuhvaćeni projektom podijeljeni su u dvije kategorije sa sljedećim pravom prvenstva: Samci i kućanstva primatelji zajamčene minimalne naknade kojima je pravo utvrđeno rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb. Samci i kućanstva s raspoloživim ekvivalentnim dohotkom ispod praga rizika od siromaštva sukladno Anketi o dohotku stanovništva 2016. godine Državnog zavoda za statistiku objavljenoj u rujnu 2017. godine. Korisnici projekta podijeljeni su u dvije dobne skupine: 0-3 godine i 4 i više godina, te su i paketi prilagođeni njihovim potrebama.  Podjelom paketa hrane obuhvatiti…
Srijeda, 09 Rujan 2015 09:20

Školski obrok

Napisao
Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac provodi od rujna projekt "Školski obrok" iz sredstava Ministarstva socijalne politike i mladih. Projekt je prijavljen na Poziv za prijavu projekata usmjerenih borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2015.g. u partnerstvu s OŠ "August Harambašić" Donji Miholjac, OŠ Hrvatski sokol Podgajci Podravski, OŠ Ante Starčevića Viljevo i OŠ "Matija Gubec" Magadenovac. Dobivenim sredstvima financirat će se prehrana djece iz ugroženih obitelji u školskim kuhinjama. Projektom je obuhvaćeno trenutno 90 djece s  područja grada Donjeg Miholjca i općina Viljevo, Podravska Moslavina, Magadenovac i Marijanci. Očekujemo da će se ovaj broj s vremenom povećavati.
Utorak, 01 Rujan 2015 11:25

Puna školska torba

Napisao
Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac provodi od kolovoza projekt "Puna školska torba" iz sredstava Ministarstva socijalne politike i mladih. Projekt je prijavljen na Poziv za prijavu projekata usmjerenih borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2015.g. u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Donji Miholjac. Dobivenim sredstvima financirat će se nabavka dijela školskog pribora za djecu iz ugroženih obitelji. Projektom je obuhvaćeno ukupno 130 djece s  područja grada Donjeg Miholjca i općina Viljevo, Podravska Moslavina, Magadenovac i Marijanci.
Utorak, 11 Studeni 2014 08:53

Prevencija socijalne isključenosti

Napisao
Od 01.11.2014. započela je provedba projekta Prevencija socijalne isključenosti starijih osoba u Donjem Miholjcu iz sredstava Ministarstva socijalne politike i mladih. Kroz projekt se obavlja prijevoz starijih osoba u zdravstvene i ostale javne ustanove kao i informirnje u uvjetima zaključenja i raskidanja te pravnim učincima ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju u svrhu sprečavanja njihove zloupotrebe. Prijevoz u bolničke centre u Osijeku i Našicama obavljati će se dva puta tjedno (ponedjeljkom i srijedom) uz prethodnu najavu putem telefona 631-410.
Četvrtak, 16 Veljača 2017 08:18

Humanitarni paket za Slavoniju 1

Napisao
Gradsko društvo Crvenog križa Osijek nositelj je projekta „Humanitarni paket za Slavoniju 1“ u vrijednosti od 8,3 milijuna kuna koji je odobren od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u sklopu Fonda europske pomoći za najugroženije (FEAD).  Razdoblje provedbe projekta je jedna godina, 30. rujan 2016. – 29. rujan 2017. Uz nositelja na projektu sudjeluje još 11 partnera društava Crvenog križa među kojima je i GDCK Donji Miholjac, a koji će direktno provoditi aktivnosti projekta te 5 društava koja formalno nisu partneri, ali će se aktivnosti provoditi na njihovim područjima. Projekt obuhvaća četiri županije; Osječko-baranjsku, Požeško-slavonsku, Virovitičko-podravsku i Bjelovarsko-bilogorsku. Temeljni cilj projekta je podjelom paketa hrane i higijenskih potrepština pomoći siromašnim osobama ili osobama u riziku od siromaštva. Korisnici obuhvaćeni projektom podijeljeni su u pet kategorija sa sljedećim pravom prvenstva: Samci i kućanstva primatelji zajamčene minimalne naknade (nadalje: ZMN), kojima je pravo utvrđeno rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb (nadalje: CZSS).  Osobe starije od 65 godina u samačkom ili u dvočlanom kućanstvu s prosječnim mjesečnim primanjem  do 1.500 kn, odnosno do 2.000 kn za dvočlano kućanstvo. Samohrani roditelji s ukupnim primanjima kućanstva nižim od iznosa bruto minimalne plaće u RH od 3.120 kuna. Obitelji s 3 i…