Organizirane dnevne aktivnosti / 12.06.2015

Korisnici projekta "Organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe u Donjem Miholjcu" zajedno s djelatnicima Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac posjetili Općinsko društvo Crvenog križa u Dardi. Posjet je započeo obilaskom prostorija u Mecama, gdje su ih dočekali korisnici projekta "Socijalnim uključivanjem do aktivnog starenja"....

Accessibility Toolbar