Tečajevi prve pomoći

Prva pomoć predstavlja jednu od prvih aktivnosti Crvenog križa, a pripada javnim ovlastima koje obavlja Crveni križ u skladu sa Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu.

Prva pomoć kao djelatnost koju provodi Crveni križ Donji Miholjac može se podijeliti na:

1. Osposobljavanje ekipa prve pomoći za djelovanje u katastrofama

Tečaj za osposobljavanje ekipa prve pomoći za izvršavanje zadaća u slučaju velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, epidemija i oružanih sukoba

2. Osposobljavanje djece, mladeži i odraslih osoba za pružanje prve pomoći

Trenutno ne postoje standardizirani programi obuke prve pomoći za djecu i mladež. Obuka se provodi na razne načine, a najčešće kao dio programa za mladež.

3. Tečajevi pružanja prve pomoći za vozače

Tečaj se provodi kao sastavni dio osposobljavanja kandidata za vozače u auto-školama, u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN 105/04), Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače na motorni pogon iz nastavnog predmeta pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi (NN 59/98), te ostalim važećim Pravilnicima u trajanju od najmanje 9 nastavnih sati.

4. Tečajevi prve pomoći na radu

Tečaj se provodi u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 86/08 i 75/09) i Pravilnikom (NN 56/83). Nakon tečaja izdaje se uvjerenje o osposobljenosti radnika za pružanje prve pomoći na radu.

Podijeli:


Accessibility Toolbar