Objava informacija / 11.04.2019

Voditelj obrade GDCK Donji Miholjac vodi evidencije o aktivnostima obrade (Članak 30) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016 Evidencija o zaposlenicima Evidencija autorskih honorara i ugovora o djelu Evidencija odrađenih sati rada za opće dobro Evidencija radnog vremena zaposlenika Evidencija...