Objava informacija / 11.04.2019

Voditelj obrade GDCK Donji Miholjac vodi evidencije o aktivnostima obrade (Članak 30) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016Evidencija o zaposlenicimaEvidencija autorskih honorara i ugovora o djeluEvidencija odrađenih sati rada za opće dobroEvidencija radnog vremena zaposlenikaEvidencija putnih nalogaEvidencija prijevoznih troškova i...

Accessibility Toolbar