Objava informacija / 11.04.2019

Voditelj obrade GDCK Donji Miholjac vodi evidencije o aktivnostima obrade (Članak 30) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016Evidencija o zaposlenicimaEvidencija autorskih honorara i ugovora o djeluEvidencija odrađenih sati rada za opće dobroEvidencija radnog vremena zaposlenikaEvidencija putnih nalogaEvidencija prijevoznih troškova i...

Objava informacija / 12.10.2016

  Odbor Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac, na sjednici održanoj dana 27.09.2016. g. pod točkom 2. dnevnog reda, u postupku odlučivanja temeljem objavljenog javnog natječaja za ravnatelja Društva, a sukladno Statutu Hrvatskog Crvenog križa i Statuta Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac, donio je jednoglasnu...

Accessibility Toolbar