ČLANSTVO U HCK

Prava i dužnosti članova GDCK Donji Miholjac


• birati i biti birani u tijela GDCK Donji Miholjac ,
• sudjelovati u radu tijela GDCK Donji Miholjac u koja su birani,
• pravo sudjelovati na sjednicama skupština GDCK Donji Miholjac ukoliko su izabrani u skupštine i tijela na višoj razini organiziranosti, bez prava glasa,
• pravo govora i pravo predlaganja u okviru dnevnog reda na skupštini i drugim tijelima društava Crvenog križa,
• neposredan utjecaj na program rada i razvoj društva Crvenog križa,
• dužnost zaštite interesa društva Crvenog križa,
• dužnost osobnog osposobljavanja za izvršavanje zadaća i neposrednog sudjelovanja u aktivnostima i akcijama Crvenog križa,
• dužnost unapređenja i širenja temeljnih načela Međunarodnog pokreta,
• dužnost podmirivanja utvrđenog članskog doprinosa

Članarina aktivni članovi

Članarina aktivni mladi članovi

Članski doprinos potporni članovi

Obavijest o prikupljanju i obradi osobnih podataka

Hrvatski Crveni križ je voditelj obrade osobnih podataka koji se prikupljaju u svrhuu učlanjenja i vođenja evidencije članova Hrvatskog Crvenog križa sukladno čl. 12. Zakona o udrugama( NN br. 74/14) a temeljem kojeg je udruga dužna voditi popis svojih članova s obveznim osnovnim podacima o imenu, prezimenu, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja, a može sadržavati i ostale podatke koji spadaju u osobne podatke. Radi ispunjenja svrhe obrade, Vaši osobni podaci obrađivat će se isključivo za: upis u evidencijuu članova, provjeru članstva u udruzi, provjeru obveze uplate članarine, provjeru točnosti i ispravnosti odnosno ažuriranje osobnih podataka. Odbijanjem upisa obveznih podataka ne može se postati članom Crvenog križa.

Temeljem čl. 11. Statuta Hrvatskog Crvenog križa članove Hrvatskog Crvenog križa, na području gdje imaju prebivalište, učlanjuju općinska i gradska društva Hrvatskog Crvenog križa sa svojstvom pravne osobe. Vaše osobne podatke koristiti će Hrvatski Crveni križ i njegovi ustrojstveni oblici. Bez Vaše prethodne suglasnosti, osobni podaci neće biti dijeljeni s drugim osobama niti će se prenositi trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji.

Upis ostalih osobnih podataka (kontakt podaci) i označavanje polja u kućicama navedenim u pristupnici je dobrovoljan te ima značaj izričite privole voditelju obrade osobnih podataka prema propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka i na temelju nje je dopuštena, na način i u opsegu u skladu sa svrhom, uporaba osobnih podataka koji će se koristiti u svrhu telefonske ili e-mail komunikacije s članom, slanje obavijesti o aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa odnosno objavi u Registru članova.

Vaše ćemo osobne podatke čuvati za vrijeme potrebno za postizanje odgovarajućih opisanih svrha, tj. za vrijeme trajanja Vašeg članstva te sve dok želite ostati s nama u kontaktu i primati naše obavijestisukladno privoli koju ste nam dali dok ne povučete privolu u cijelosti ili djelomično. Ukoliko i kada zaprimimo Vaš zahtjev za pristup, ispravak ili brisanje osobnih podataka, opoziv privole, zahtjev za ograničavanjem obrade Vaših osobnih podataka, odnosno bilo koji sličan prigovor, odmah ćemo postupiti prema Vašem zahtjevu te Vas o istom izvijestiti. Navedena prava možete ostvariti slanjem pisanog zahtjeva na sluzbenik-za-zop@hck.hr.

ODLUKU O RASPOREDU PRIHODA OD PRIKUPLJENE ČLANARINE

Accessibility Toolbar