Prva pomoć / 23.05.2012

Prva pomoć predstavlja jednu od prvih aktivnosti Crvenog križa, a pripada javnim ovlastima koje obavlja Crveni križ u skladu sa Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu. Prva pomoć kao djelatnost koju provodi Crveni križ Donji Miholjac može se podijeliti na: 1. Osposobljavanje ekipa prve pomoći za...

Accessibility Toolbar