Djelatnost službe traženja

Služba traženja prikuplja, evidentira i obrađuje podatake, daje obavijesti o žrtvama oružanog sukoba zainteresiranim pojedincima, nadležnim tijelima i organizacijama u zemlji i inozemstvu, i to za:

ratne zarobljenike

civilne internirce

zaštićene osobe uhićene duže od dva tjedna

zaštićene osobe na prinudnom boravku, ranjene, bolesne i umrle pripadnike oružanih snaga

nestale osobe

djecu sklonjenu u drugu zemlju, djecu odvojenu od roditelja zbog oružanog sukoba

razmjenu obiteljskih poruka članova obitelji razdvojenih zbog oružanog sukoba ili drugih izvanrednih okolnosti

spajanje članova obitelji razdvojenih zbog oružanog sukoba ili drugih izvanrednih okolnosti

druge zadaće traženja iz nadležnosti Republike Hrvatske u kojima na osnovu međunarodnih ugovora sudjeluje Hrvatski Crveni križ kao što su:

– izvršavanje obveza Republike Hrvatske kao potpisnice Ženevskih konvencija o zaštiti žrtava rata u dijelu poslova koji su povjereni Hrvatskom Crvenom križu;

– zastupanje i promicanje ideje i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Ženevskih konvencija kao i međunarodnog humanitarnog prava i nadziranje njihove primjene u oružanim sukobima te zalaganje za zaštitu svih žrtava i zaštitu ljudskih prava.

Služba traženja vodi također mirnodopska traženja, izdaje potvrde o utvrđenim činjenicama i izvatke iz prikupljene građe, te pokreće postupke upisa u državne matice umrlih kod nadležnih upravnih organa.

Da bi Služba traženja odgovorno zadovoljila sve zahtjeve koji se pred nju postavljaju potrebna je stalna edukacija profesionalaca i volontera prema programima Hrvatskog Crvenog križa i Međunarodnog odbora Crvenog križa.

Podijeli:


Accessibility Toolbar