Djelovanje u katastrofama

Prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu osnovni ciljevi Hrvatskoga Crvenog križa su ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih velikim prirodnim, ekološkim i drugim nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja i epidemijama.

Kontinuiranim djelovanjem u smjeru pripreme svojih ljudskih i materijalnih resursa i potencijala Hrvatski Crveni križ nastoji se što kvalitetnije pripremiti da zajedno s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, te svim drugim subjektima zaduženim za djelovanje u kriznim situacijama u slučaju potrebe brzo i djelotvorno odgovori na sve izazove s kojima bude suočen.

Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac svjesno svoje odgovornosti i uloge u takvim situacijama poduzelo je mjere priprema u skladu sa svojim financijskim, materijalnim i kadrovskim mogućnostima vodeći pri tome računa o mogućim opasnostima i događajima koji se mogu dogoditi na području djelovanja.

Podijeli:


Accessibility Toolbar