IZVJEŠĆA O RADU I IZVORIMA FINANCIRANJA 2021.

Brutto bilanca

Financijski plan

GIF

GodiŠnje izvjesće HCK Obrazac 1

GodiŠnje izvjesće HCK Obrazac 2

GodiŠnje izvjesće HCK Obrazac 3

GodiŠnje izvjesće HCK Obrazac 4

GodiŠnje izvjesće HCK Obrazac 5

GodiŠnje izvjesće HCK Obrazac 6

GodiŠnje izvjesće HCK Obrazac 7

GodiŠnje izvjesće HCK Obrazac 8

GodiŠnje izvjesće HCK Obrazac 9

GodiŠnje izvjesće HCK Obrazac 10

GodiŠnje izvjesće HCK Obrazac 11

GodiŠnje izvjesće HCK Obrazac 12

GodiŠnje izvjesće HCK Obrazac 13

GodiŠnje izvjesće HCK Obrazac 14

GodiŠnje izvjesće HCK Obrazac 15

Godišnje izvjesće ZPPI

Obrazac i- zvjesće o stalnom prikupljanju i pruzanju humanitarne pomoći

Ugoovor Organizirane dnevne aktivnosti

Volonteri

Accessibility Toolbar