IZVJEŠĆA O RADU I IZVORIMA FINANCIRANJA 2021.

GFI

Izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći

Konačno izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji

Brutto bilanca

Godišnje izvješće o radu HCK

Godišnje izvješće ZPPI

Aneks Ugovora o pružanju socijalne usluge Pomoć u kući

FINANCIJSKI PLAN

Opći uvjeti ugovora FEAD

Posebni uvjeti ugovora FEAD

Ugovor o sufinanciranju projekta Ublažavanje siromaštva podjelom humanitarnih paketa u Donjem Miholjcu i okolnim općinama Grad Donji Miholjac

Ugovor o sufinanciranju socijalnih programa Grad Donji Miholjac

Ugovor o sufinanciranju socijalne usluge Pomoć u kući 01-03 2022 Općina Magadenovac

Ugovor o sufinanciranju socijalnih programa Grad Donji Miholjac

Ugovor Organiziran ednevn eaktivnosti

Zaključak o sufinanciranju Općina Magadenovac

Zaključak o sufinanciranju Općina Magadenovac

Brutto bilanca 3 I 4

Polugodišnje izvješće

SI. Potvrda 2022-6 MB 3029867

Accessibility Toolbar