Opismenjavanje osoba bez osnovnoškolskog obrazovanja

U studenom 2011. godine započelo je opismenjavanje osoba bez osnovnog obrazovanja uz pomoć stručnog suradnika, profesora hrvatskog jezika i književnosti Dinka Petriševca. Opismenjavanje se provodilo od 09. 11. 2011. do 30. 12. 2011. u trajanju od 120 sati. Sudjelovalo je 8 osoba, većinom romske pripadnosti. Od njih, 2 osobe nema nikakvog obrazovanja, a 6 ih je prekinulo školovanje prije završetka osnovnog obrazovanja. Najosjetljivije skupine u hrvatskom društvu su osobe sa samo osnovnoškolskim obrazovanjem ili nezavršenom osnovnom školom, osobe iznad 65 godina, žene te nezaposleni mladi. U riziku od socijalne isključenosti u Hrvatskoj su osobe s invaliditetom, dugotrajno nezaposleni, različiti obiteljski oblici – jednoroditeljske i velike obitelji te manjinske etničke skupine, osobito Romi. Aktivnosti u sklopu psihosocijalne pomoći usmjerene su pružanju potpore upravo ovim skupinama. Programom opismenjavanja obuhvaćene su osobe bez osnovnih predznanja potrebnih za aktivno sudjelovanje u društvenom životu. Individualizirani pristup predavanja svakom od polaznika omogućio je usvajanje upravo onih vještina koje su im potrebne za kvalitetniji život.

Podijeli:


Accessibility Toolbar