JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME U HRVATSKOM CRVENOM KRIŽU GRADSKOM DRUŠTVU CRVENOG KRIŽA DONJI MIHOLJAC

Temeljem Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu prve godine trogodišnjih programa pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025.“ URBROJ: 524-07-03-01/3-23-30 od 26.srpnja 2023.g. a u skladu s ovlastima iz čl. 42. i čl. 43. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac ravnateljica Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Donji Miholjac na projektu ”Inkluzivni kutak – pružanje podrške djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom” za radno mjesto

Izvoditelj aktivnosti na ugovorenim projektima – koordinator volontera

Broj traženih osoba: 1
Vrsta zaposlenja:zapošljavanje na određeno vrijeme, do 31.05.2026.
Radno vrijeme:puno radno vrijeme
Mjesto rada: područje Grada Donjeg Miholjca
Očekivano vrijeme početka rada: 01.09.2023.

Opis poslova:
• rad s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom
• organiziranje i provođenje aktivnosti strukturiranog slobodnog vremena korisnika
• psihosocijalna podrška korisnicima
• kontakt sa suradnicima na projektu i koordinacija aktivnosti projekta
• administrativni i uredski poslovi

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

• VSS magistar/magistra psihologije
• iskustvo u obavljanju administrativnih poslova, poželjno radno
• iskustvo u radu s djecom, radno ili volontersko
• iskustvo u provođenju psihosocijalnog rada s korisnicima, radno ili volontersko

Kandidati trebaju dokazati motiviranost i senzibiliziranost za rad s ranjivim skupinama osoba motivacijskim pismom.

Kandidati koji se javljaju na Javni natječaj dužni su priložiti:

• Životopis,
• Zamolbu
• Presliku dokaza o stručnoj spremi
• Motivacijsko pismo
• Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti, ne starije od 6 mjeseci
• Popunjeni obrazac Izjava o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju, koji se može preuzeti na web stranicama www.ckdm.hr

Osobe koje se prijavljuju na Javni natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:
Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac, Ljudevita Gaja 15, 31540 Donji Miholjac, putem pošte ili osobno, u roku od 8 dana od dana objave natječaja s naznakom:„Za natječaj“.

Javni natječaj bit će objavljen na službenim stranicama Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac –www.ckdm.hr
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Odluka o odabiru kandidata biti će objavljena na web stranici poslodavca –www.ckdm.hr

Obrazac izjave o suglasnosti

Odluka o zasnivanju ugovora na određeno vrijeme

Podijeli:


Accessibility Toolbar