Kamp eksperimentalne pedagogije

Svrha radionica i Kampa bila je razvijanje socijalnih vještina inovativnim metodama učenja. Na radionicama su se učile vještine poput žongliranja čunjevima, poi-evima, flower stick-ovima, žonglerskim tanjurima, lopticama, upravljanja objektima, modeliranja balona, zračnih akrobacija na akrobatskoj tkanini, vožnje monocikla, akrobalansa, kao i vježbe scenskog prisustva koje su se dodatno usavršavale na petodnevnom Kampu eksperimentalne pedagogije. Savladavanje cirkuskih akrobacija sudionicima pomaže u razvoju drugih vještina poput koncentracije, koordinacije pokreta, razvoja motivacije i samodiscipline te potiče kreativno mišljenje i samopouzdanje. Posljednjeg dana Kampa održana je javna prezentacija novostečenih vještina na kojoj su sudjelovala djeca iz dva dječja vrtića u Pazinu kao i zainteresirana javnost.


Projekt Vol.UP (Volume UP for Volunteering) provodi se u periodu od 11. ožujka 2014. do 10. rujna 2015. godine u Donjem Miholjcu, Kninu, Županji i na području Istarske županije. Cilj projekta je podizanje javne svijesti o dobrobiti volontiranja, poticanje aktivnog sudjelovanja svih građana u društvu, a posebno ranjivih i socijalno isključenih skupina te osnivanje struktura i programa koje omogućuju održiv razvoj volonterstva. Projekt Vol.UP doprinijet će naporima organizacija civilnog društva i javnih ustanova u promicanju volonterstva kao moćnog sredstva u procesu jačanja gospodarske i socijalne kohezije, posebno ranjivih skupina, promicati volonterstvo i razvoj volonterskih programa za skupine pod povećanim rizikom od socijalne isključenosti te jačati kapacitete i profesionalne vještine volontera i osoba koje rade s volonterima. Nositelj projekta je Hrvatski Crveni križ, a partneri su: GDCK Knin, GDCK Donji Miholjac, GDCK Župnja, DCK Istarske županije, Udruga Cirkorama i CZSS Županja.

Podijeli:


Accessibility Toolbar